CD’s

Door de jaren heen hebben we reeds diverse CD’s opgenomen. Hieronder vind u een overzicht van onze CD’s.

 

Zing van Zijn trouw

Beschrijving
Christelijk Mannenkoor Ede
o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst
Gerwin van der Plaats: orgel
Mark Brandwijk: vleugel
Lianne Laurens: fluit
Rineke de Wit: hobo en sopraan

1. Psalm 46
2. U alleen bent God en HEERE
3. Lof zij de Heer
4. Instrumentaal – ‘Intermezzo’ (uit oratorium Schepping) 4.29
5. Psalm 42
6. Avondzang
7. O God, verberg U niet voor mij
8. Zingt een nieuw lied (naar Psalm 98)
9. Orgelsolo (Mijn Herder is de Heere God)
10. Genade
11. Ook voor mij
12. Psalm 132
13. Instrumentaal – ‘Zon en maan’(uit oratorium Schepping)
14. Rots der eeuwen
15. Psalm 138
16. Zing van Zijn trouw
17. Geloofd zij onze God

Heilig is de HEERE

Beschrijving
Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen
Marjolein de Wit: fluit
Anja van der Maten: hobo
Martin Zonnenberg: orgel

1. Jezus, mijn Heiland – F.F. Flemming / bew. W. van Galen
2. Er is een God, Die hoort – G.C. Stebbins / bew. J. de Graaff
3. Heilig is de Heere – T.W. Aas / tekst en bew. W. van Galen
4. Psalm 141 – bew. M. Zonnenberg
5. O Schepper der wereld – A.J. Gordon / tekst en bew. W. van Galen
6. Psalm 87 – M. Zonnenberg (fluit, hobo, orgel)
7. Het ruwhouten kruis – G. Bennard / bew. M. Mans
8. Wat de toekomst brengen moge – A. Mc Broom / W. van Galen/M. Zonnenberg
9. O God, verberg U niet voor mij – W.V. Wallace / tekst en bew. W. van Galen
10. Aanschouw het Lam – bew. M. Zonnenberg
11. Psalm 75 – bew. W. van Galen
12. Zie, het Lam van God – tekst en bew. W. van Galen
13. Eens zal op de grote morgen – A. Pronk / bew. W. van Galen
14. Psalm 99 – M. Zonnenberg (fluit, hobo, orgel)
15. Christus, het Lam Gods – tekst en bew. W. van Galen
16. God zij met u tot ons wederzien – R. Vaughan Williams / bew. W. van Galen
17. Psalm 95 – E. Zwart
18. Eens als de bazuinen klinken – bew. J. Zwanepol
19. Psalm 150 – bew. D. van Luttikhuizen

Mijn hart heeft U van node

Beschrijving
Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen
Jacques Marcus: fluit
Aart Mateboer: tenor
Martin Zonnenberg: orgel

Opnamelocatie: St. Maartenskerk te Tiel

1. Psalm 122 – bew. W. van Galen
2. Als ik maar weet – bew. K.J. Mulder
3. Grote God wij loven U – bew. K.J. Mulder
4. Psalm 101 – bew. H.G. Hamer
5. Wat de toekomst brengen moge – bew. J. v.d. Waart
6. Improvisatie over psalm 42 (orgel) – M. Zonnenberg
7. Elk uur, elk ogenblik – bew. K.J. Mulder
8. De hemelen juichen – J. Haydn / bew. W. van Galen
9. Psalm 87 – bew. W. van Galen
10. Caro mio ben (fluit en orgel) – arr. J. Mulder
11. De heilige stad – S. Adams / bew. M. van Noort
12. Mijn Herder is de Heere God – J.S. Irvine / bew. J. Kolvers
13. Psalm 150 – M.L. Mc Phail / bew. M.W. Kramer
14. Heere Jezus, wees met mij (tenorsolo) – J.S. Bach
15. Zoals ik ben, beschroomd en bang – W.B. Bradbury / bew. W. van Galen
16. Psalm 43 – bew. M. Zonnenberg
17. Verhoor mijn beê (Psalm 102) – W.B. Bradbury / bew. F. de Vries
18. Jezus ga ons voor – bew. W. van Galen
19. Psalm 72 – bew. W. van Galen

Van waar de zon in ’t oosten straalt

Beschrijving
Groot Samengesteld Mannenkoor bestaande uit het Mannenkoor “Rehoboth” uit Geldermalsen
Mannenkoor “Jubilate Deo” uit Apeldoorn
Christelijk Mannenkoor Ede
Wim van Galen: dirigent
Harm Hoeve: orgel

1. Psalm 101 – H. Hamer
2. Psalm 116 – K.J. Mulder
3. Psalm 113 – W. van Galen
4. Psalm 121 – W. van Galen
5. Psalm 77 – K.J. Mulder
6. Psalm 134 (met tegenzang) – W. van Galen
7. Psalm 133 – H. Slettenhaar
8. Psalm 72 – W. van Galen
9. Improvisatie over Psalm 75 – Harm Hoeve, orgel
10. Psalm 140 – C. Goudimel / W. van Galen
11. Psalm 68 – K.J. Mulder
12. Psalm 73 – W. van Galen
13. Psalm 84 (met tegenzang) – W. van Galen
14. Psalm 138 – W. van Galen
15. Psalm 25 – K.J. Mulder
16. Psalm 81 – W. van Galen
17. Psalm 21 – K.J. Mulder
18. Psalm 89 (met tegenzang) – W. van Galen

Want Zijn naam is Wonderbaar

Beschrijving
Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen
Jaap de Ruijter: bariton
Noortje van Middelkoop: panfluit
Pieter Heykoop: orgel

1. Psalm 99 – Wim van Galen
2. Als de Heiland zal verschijnen – G.F. Root / M.W. Kramer
3. Rust mijn ziel, uw God is Koning – Wim van Galen
4. Psalm 26 – Wim van Galen
5. O HEER, Uw goedheid reikt zo hoog – A.E. Grell / tekst en bew. Wim van Galen
6. God zij met u tot ons wederzien – baritonsolo
7. De storm – Martin Mans
8. Zie, de zon – G. Verdi / M. Mans
9. Want Zijn naam is wonderbaar – Caleb Simper / tekst en bew. Wim van Galen
10. Psalm 65 – Wim van Galen
11. Hoe groot moet Gods genade zijn – tekst en bew. Wim van Galen
12. ’t Is middernacht – W.B. Bardbury / Wim van Galen
13. Als ik het wond’re kruis aanschouw – L. Mason / Wim van Galen
14. Jezus leeft en Hij regeert – tekst en bew. Wim van Galen
15. Psalm 89 – K.J. Mulder
16. Eens was ik en vreemd’ling – R.M. MacCheyne / D. van Luttikhuizen
17. Nooit meer nacht – Fluitsolo
18. Heere God, hoor naar ons gebed – tekst en bew. Wim van Galen
19. Ik heb de vaste grond gevonden – J.B. Konig / J.D. Zimmerman / Wim van Galen
20. Psalm 130 – M.W. Kramer / J. Boer
21. Ziet in blinde razernij – M.W. Kramer
22. Zegen ons, Algoede – C. Gregor / Wim van Galen

Laat ieder het horen

Beschrijving
Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen
Jacques Marcus: dwarsfluit en panfluit
Bas Ramselaar: bas-bariton
Klaas Jan Mulder: orgel

1. De sterre gaat stralen – bew. G. Kaspersma / tekst J. v. Ingen Schenau
2. Vol van pracht – bew. K.J. Mulder
3. Psalm 150 (Halleluja, looft den Heere) – tekst en bew. W. van Galen
4. Mary’s Boy Child (fluit en orgel) – Trad.
5. Komt allen tezamen – bew. H. Slettenhaar
6. Heilig Woord van God (bariton en koor) – bew. P. Stolk
7. Psalm 98 – bew. H. Slettenhaar
8. Ere zij God in den hoge – F. Schubert
9. Komt, verwondert u hier, mensen (bariton) – Trad.
10. Nu zijt wellekome – bew. W. van Galen
11. Stille nacht – F. Gruber / bew. W. van Galen
12. Psalm 110 – bew. W. van Galen
13. Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen – J.W. Franck / bew. K.J. Mulder
14. Hoor, de eng’len zingen d’eer – F. Mendelssohn / bew. W. van Galen
15. Toen herder waakten in de nacht – Este’s Psalter 1592 / tekst en bew. W. van Galen
16. Ere zij God – Fr. Silcher / bew. W. van Galen
17. Unto us a child is born (fluit en orgel) – G.F. Handel / T. Parker
18. Nacht van Gods grote erbarmen – J.F. Reichardt / tekst en bew. W. van Galen
19. Psalm 21 – bew. K.J. Mulder
20. In de stad van Koning David – H.J. Gauntlett / tekst en bew. W. van Galen
21. ’t Was nacht in Bethl’hems dreven – bew. K.J. Mulder

Juicht God ter eer

Beschrijving
Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen
Bert Elbertsen: orgel
Eelco Vos: vleugel
André Heuvelman & Ad van Zon: trompet

1. Komt nu met zang – Valerius “Gedenck-clank” / bew. W. van Galen
2. In ’t groene dal – tekst J.P. Heije / bew. W. Klein Haneveld / muziek J. Beltjens
3. God onzer vaad’ren – G.W. Warren / arr. H. Slettenhaar
4. Psalm 25, de verzen 2, 3 en 10 – bew. Klaas J. Mulder
5. Wilt heden nu treden – Valerius “Gedenck-clank” / bew. P.M. Zijderlaan
6. Gelukkig is het land – Orgelsolo Bert Elbertsen
7. Ons Gelderland – C.J.C. Geerlings / bew. W. van Galen
8. Op de grote stille heide – P. Louwerse / J. Worp / bew. W. Klein Haneveld
9. Merck toch hoe sterck – Valerius “Gedenck-clank” / bew. H. Boelee
10. Klokke Roeland – A. Rodenbach / bew. W. van Galen
11. Mijn Nederland – R. Hol / bew. Klaas J. Mulder
12. De zilvervloot – tekst J.P. Heije / bew. F.J. Roeske
13. In een blauwgeruiten kiel – tekst A.I. de Rop / bew. W. van Galen
14. Kent gij het land (trompet en orgel) – M. Mans
15. Psalm 9, de verzen 2, 3, 9 en 11 – bew. W. van Galen
16. Looft de Koning – W.J. Kirkpatrick / bew. W. van Galen
17. Oorlof mijn arme schapen – harmonisatie Feike Asma
18. Psalm 124, de verzen 1, 3 en 4 – bew. W. van Galen
19. De aarde was in het begin – muziek F. Schubert / bew. en tekst W. van Galen
20. Ode – H. de Wolf
21. Jezus, vreugde van ons leven – muziek Joh. Seb. Bach / bew. en tekst W. van Galen

Heft nu de lofzang aan

Beschrijving
Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen
Liesbeth Blankespoor-Strootman: alt
Monica Kok: viool
Klaas Jan Mulder: orgel

1. Psalm 138 – W. van Galen
2. Abba Vader – D. Bilbrough / W. van Galen
3. Zoals ik ben, beschroomd en bang – W.B. Bradbury, altsolo
4. Psalm 6 – W. van Galen
5. Ik zal de Heere prijzen (Psalm 146) – E.J. Ebeling / W. van Galen
6. Dierb’re Heer Jezus – J.S. Bach, viool en orgel
7. Psalm 116 – K.J. Mulder
8. O hoofd, bedekt met wonden – W. van Galen
9. Bemint de Heer – H. schoute, altsolo
10. Psalm 42 – K.J. Mulder
11. Halleluja, geprezen zij God – J.S. Bach / W. van Galen
12. Zie de lelien op het veld – Trad. viool en orgel
13. Psalm 75 – W. van Galen
14. Kent gij het land – A.G. Methfessel / W. van Galen
15. Nederland en Oranje – E. Elgar / H. de Wolff
16. Als ik maar weet, dat hier mijn weg – I.D. Sankey, viool en orgel
17. Hoe groot zijt Gij – W. van Galen
18. Werk, want de nacht zal komen – K.J. Mulder
19. Psalm 141 – K.J. Mulder
20. God in ons midden – Trad. altsolo
21. Psalm 81 – W. van Galen
22. Heft nu de lofzang aan – C. Saint-Saens / W. van Galen

Uw Naam Immanuël (Uitverkocht)

Beschrijving
Reformatorisch kinder- en meisjeskoor Zanglust
o.l.v. Ton Burgering
Christelijk Mannenkoor Ede
o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

1. Kerstintrada – M. Mans
2. For unto us – G.F. Handel / T. Parker
3. Immanuel (tekst A.C. van Vliet-van den Beek) – G. Kendrick / H. van der Maten
4. Praise my soul – B. Noteboom Jr. / J. Goss
5. Psalm 132 – R. van Middendorp / T. Burgering
6. De mensheid lag in duisternis – D. Willcocks / T. Burgering
7. O, heil’ge nacht – W. van Galen / J. Rutter
8. Over de heuvels – trad. / B. Noteboom Jr.
9. Heerlijk klonk het lied der eng’len – bew. W. van Galen
10. Een gouden ster (tekst M. Bakker) – B. Noteboom Jr.
11. Stille nacht – F. Gruber / W. van Galen
12. Laat alle volken horen – tekst en arr. W. van Galen
13. O hoe heerlijk – J. Mulder
14. Heilige kerstnacht (instrumentaal intermezzo) – H. Hoeve
15. Psalm 89 – arr. Jan Zwanepol
16. O Come All Ye Faithfull – L. van der Steen / D. Willcocks
17. Er is een God – G.C. Stebbins / J. de Graaff
18. De Lofzang van Simeon – L. van der Steen / T. Burgering
19. Psalm 72 – trad. / P. Stolk

Wees ons een gids

Beschrijving
Chr. Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen
Klaas Jan Mulder: orgel
Ineke Bos-Strootman: piano

1. Ambrosiaanse lofzang
2. Heer, ik kom tot U
3. Psalm 140
4. Vaste rots van mijn behoud
5. Als ik het wond’re kruis aanschouw
6. Psalm 101
7. Psalm 121
8. Gebed om genade
9. O liefde Gods
10. God en Vader, hoog verheven
11. Kom, Heer Jezus
12. Psalm 21
13. O God, die droeg ons voorgeslacht

Laat ons dankbaar zingen

Beschrijving
Chr. Gemengd Koor “Sursum Corda”
Chr. Gemengd Koor “De Lofstem”
Mannenkoor “Rehoboth”
Chr. Mannenkoor Ede
Wim van Galen: dirigent
Pieter Heykoop: orgel

1. Laat ons dankbaar zingen – R. Thoma / W. van Galen
2. Psalm 30 – W. van Galen
3. Wij danken U, barmhartig God – W. van Galen
4. Barmhartig en vol genade – W. van Galen
5. Prijst de God van Israel – R. Williams / W. van Galen
6. Psalm 96 – W. van Galen
7. Christus, Lams Gods – G.F. Handel / W. van Galen
8. Verhoor mijn beê (Psalm 102) – W.B. Bradbury / F. de Vries
9. Hebe deine Augen auf – F. Mendelssohn-Bartholdy
10. Werk, want de nacht zal komen – L. Mason / K.J. Mulder
11. O God, verberg U niet voor mij – W.V. Wallace (1856) / W. van Galen
12. Komt, zingen wij op hoge toon – M. Vulpius / W. van Galen
13. Psalm 141 – K.J. Mulder
14. O, dierbaar plekje grond (orgelsolo) – P. Heykoop
15. Alle man van Neêrlands stam – W. van Galen
16. Wie gaat mee over zee – W. van Galen
17. Zegen hem, Algoede (orgelsolo) – opgedragen aan Wim van Galen – P. Heykoop
18. Laat de bergen juichen – E. Stephens / W. van Galen
19. Zoals ik ben, beschroomd en bang – W.B. Bradbury / W. van Galen
20. Psalm 106 – H. Schutz
21. O grote Christus, eeuwig Licht – H. Percy Smith / W. van Galen
22. Ontwaakt – W.A. Mozart / D. Sanderman

U kunt deze CD’s te bestellen via het contactformulier.
De CD’s kosten €10,- per stuk en de verzendkosten zijn €4,50.