Home

Dit jaar gedenken we ons 40 jarig bestaan. We zien dat niet als een verdienste van het bestuur, onze leden of onze dirigent, maar wij willen de Heere God daarvoor alleen de eer geven. Soli Deo Gloria.

CME is een mannenkoor met ruim 70 leden. Verdeeld over 4 partijen. Elke man en elke stem is uniek, maar met elkaar vormen wij een koor en brengen wij psalmen en gezangen ten gehore. Het repeteren per partij en het samen beleven van aloude maar altijd actuele psalmen en gezangen kan ons soms zo raken. In een wereld van gebrokenheid, liefdeloosheid en oorlog schept dat onderling een bijzondere band. Na de Heere willen wij ook onze enthousiaste en gedreven dirigent Jan Hendrik van Schothorst bedanken voor zijn tomeloze inzet.

Alle mannen nodigen we van harte uit: kom eens een donderdagavond meemaken in de Bethelkerk in Ede en proef ook de gezellige sfeer die er op ons koor heerst.


Ons mannenkoor met ruim 70 leden repeteert elke donderdagavond van 19.55 tot 22.00 uur. Onze vaste locatie is de Bethelkerk aan de J. Th. Tooroplaan 133 in Ede.

Repeteren staat natuurlijk op deze avonden centraal, maar we nemen ook altijd even tijd voor gezellige momenten. Met elkaar hechten we vooral ook aan onderlinge verbondenheid.
Onder leiding van onze enthousiaste dirigent, Jan Hendrik van Schothorst, worden de verschillende partijen in een ontspannen en gezellige sfeer ingestudeerd.

Overweegt u/jij ook lid van ons koor te worden? Vanaf 16 jaar hartelijk welkom om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Naar nieuwe leden kijken we uit.
Voor meer informatie of even contact met één van onze bestuursleden? Stuur een mailtje naar christelijkmannenkoorede@gmail.com en wij nemen even contact op.

Of u nu zingt of luistert: Geniet!