Geschiedenis

Koor

Begin 1982 nemen enkele mannen het initiatief om een christelijk mannenkoor op te richten in Ede.
Via de krant wordt een oproep gedaan aan belangstellenden om op 11 maart naar de Bethelkerk te komen voor de oprichtingsvergadering. Op die vergadering hebben zich 23 leden opgegeven.

Onder leiding van de dirigenten C. het Jonk (adviseur) en Peter Eilander die tot december 1982 de leiding heeft gehad over het koor, werd de basis gelegd van het huidige koor.
Gedurende een periode van 30 jaar had Wim van Galen de leiding over het koor, te weten van december 1982 tot december 2012.

Jan Hendrik van Schothorst werd per 1 januari 2013 benoemd tot nieuwe dirigent.

Het koor telt nu ongeveer 80 leden.

Vanaf het begin bestaat de repertoirekeuze van het CME uit het zingen van psalmen, geestelijk liederen en vaderlandse liederen.
Jaarlijks wordt er een Bevrijdingsconcert en Kerstconcert gehouden in de Oude Kerk in Ede.
Daarnaast werkt het koor ook mee aan zangavonden voor goede doelen, en ook op uitnodiging van andere koren.
Regelmatig zingen de mannen ook voor bewoners van verzorgingshuizen.

Mannen vanaf 16 jaar worden uitgenodigd om eens geheel vrijblijvend een repetitieavond te bezoeken.
Wellicht wordt dit dan een aanleiding om u als lid aan te melden.
De repetities worden iedere donderdagavond gehouden om 20:00 uur in de Bethelkerk, J. Th. Tooroplaan 133 te Ede.

 

Orgel
In het najaar 2008 hebben wij een nieuw orgel Johannus Rembrandt 395 aangekocht.
Dit orgel wordt gebruikt voor de wekelijkse koorrepetities en voor de begeleiding bij de concerten in de Oude Kerk in Ede.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds, bekend van het Anjerfonds, heeft met een financiële bijdrage de aankoop mede mogelijk gemaakt.

Prins Bernhard Cultuurfonds