Bestuur

Jan van Wagensveld, voorzitter (interim)

Peter van Harten, penningmeester
Rekeningnummer: NL45RABO0368521451

Piet van ’t Land, secretaris (p.vantland@solcon.nl)

Joop Hagenbeek, Algemeen adjunct

Harold Hendrikse, koormeester

Wijnand Davelaar, muziek bibliothecaris

Maurits Schuitemaker, Pr-functionaris