Bestuur

Maurits Schuitemaker, voorzitter

Piet van ’t Land, secretaris
email: cme.secretaris@gmail.com

Evert van Veldhuizen, penningmeester
email: cme.penningmeester@gmail.com

Joop Hagenbeek, algemeen adjunct

Harold Hendrikse, koormeester

Wijnand Davelaar, muziek bibliothecaris

Gijs Thomassen, pr-functionaris