CD “Laat ieder het horen”

 10,00

Categorie:

Beschrijving

Christelijk Mannenkoor Ede o.l.v. Wim van Galen
Jacques Marcus: dwarsfluit en panfluit
Bas Ramselaar: bas-bariton
Klaas Jan Mulder: orgel

1. De sterre gaat stralen – bew. G. Kaspersma / tekst J. v. Ingen Schenau
2. Vol van pracht – bew. K.J. Mulder
3. Psalm 150 (Halleluja, looft den Heere) – tekst en bew. W. van Galen
4. Mary’s Boy Child (fluit en orgel) – Trad.
5. Komt allen tezamen – bew. H. Slettenhaar
6. Heilig Woord van God (bariton en koor) – bew. P. Stolk
7. Psalm 98 – bew. H. Slettenhaar
8. Ere zij God in den hoge – F. Schubert
9. Komt, verwondert u hier, mensen (bariton) – Trad.
10. Nu zijt wellekome – bew. W. van Galen
11. Stille nacht – F. Gruber / bew. W. van Galen
12. Psalm 110 – bew. W. van Galen
13. Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen – J.W. Franck / bew. K.J. Mulder
14. Hoor, de eng’len zingen d’eer – F. Mendelssohn / bew. W. van Galen
15. Toen herder waakten in de nacht – Este’s Psalter 1592 / tekst en bew. W. van Galen
16. Ere zij God – Fr. Silcher / bew. W. van Galen
17. Unto us a child is born (fluit en orgel) – G.F. Handel / T. Parker
18. Nacht van Gods grote erbarmen – J.F. Reichardt / tekst en bew. W. van Galen
19. Psalm 21 – bew. K.J. Mulder
20. In de stad van Koning David – H.J. Gauntlett / tekst en bew. W. van Galen
21. ’t Was nacht in Bethl’hems dreven – bew. K.J. Mulder