Ook het CME heeft meegezongen met de Damzang 13-6-2015