Uitvoering Zwartebroek-Terschuur

In samenwerking met:

Evangelisatiecommissie HHK Zwartebroek-Terschuur

jongerenkoor: Chénanja